Swarovski - 2018

BRGPVrsta radovaVrednost
1.500 m²
Adaptacija I sprata u internu kuhunju sa trpezarijom za zaposlene sa isporukom kompletne opreme za pripremu hrane
586.000,00 €

© 2021 SAMEX GROUP | WEB SYSTEM BY EMARKET1NG.NET