O nama

Ispred svega treba postaviti dužnost, a u drugi red plod koji se njome postiže

Delatnost firme su izvođenje radova u građevinarstvu – visokogradnja, projektovanje, usluge u domenu konsaltinga, inženjering i zastupanje inostranih firmi proizvođača građevinskih materijala.

Osnovna delatnost firme je izvođenje radova u građevinarstvu – visokogradnja, sa posebnim akcentom na izvođenju grubih građevinskih radova, radova izolacije, radova na instalacijama vodovoda, kanalizacije i hidrantskih mreze, jake i slabe struje, proizvodnje i ugradnje Alu i PVC stolarije  objekata do visine od 10 spratova.

SAMEX GROUP d.o.o  obezbeđuje svojim klijentima uglednim domaćim kompanijama i javnim preduzećima kompletnu uslugu izgradnje svih vrsta objekata kako u oblasti unutrašnjeg i spoljašnjeg opremanja objekata svih namena po sistemu "ključ u ruke".

Strateška opredeljenja SAMEX GROUP d.o.o usmerena su ka celovitom prilagođavanju uslovima svetskog tržišta i uspostavljanju što kvalitetnije saradnje i poslovnih odnosa sa našim partnerima-klijentima.

Bazirajući delatnost na izvođenju grubih i zavrsnih  građevinskih radova kao i prodaji građevinskih materijala na specijalnim projektima,  SAMEX GROUP doo  je paralelno radio na proširenju svojih programa tako da se pojavio na tržištu i u drugim oblastima (stambeni, turistički, industrijski kompleksi, kao i u kompleksnim rekonstrukcijama starih gradskih objekata).

Zaposleni u SAMEX GROUP doo su fleksibilno organizovani - svoje poslovne aktivnosti ostvaruju samostalno ili korišćenjem zajedničkih resursa, primenjujući savremeno iskustvo i znanje svojih inženjera kao i vrhunske svetske tehnologije, uključujući odgovorajuće međunarodne propise, standarde, preporuke i sistem kvaliteta.

SAMEX GROUP doo je stekao reputaciju pouzdanog partnera i u periodu od preko 30 godina postojanja razvio je širok spektar aktivnosti, uvek nudeći najviši kvalitet i standard.

Uspešno završeni projekti koje je SAMEX GROUP doo realizovao u prethodnom periodu sa potvrdama svih naručioca da su svi poslovi završeni u roku i kvalitetu, najbolja su referenca za buduće poslove.

Naše usluge

nalaze svoje mesto u sledećim tipovima objekata:
 • poslovni i javni objekti
 • stambene zgrade
 • rezidencijalni objekti i vile
 • hoteli i turistički objekti
 • bolnice i druge zdravstvene ustanove
 • telekomunikacioni objekti
 • industrijski objekti - hale
 • infrastruktura sa pratećim objektima
 • izgradnja javnih bazena
 • adaptacija i rekonstrukcija objekata

Kao pouzdan partner sa internacionalnim iskustvom, lako prilagodljiv na raznovrsne zahteve tržišta i fleksibilan, SAMEX GROUP doo uspešno sarađuje sa domacim i stranim partnerima.

Dostavna vozila kao i kompletnu profesionalnu opremu za izvođenje pomenutih radova SAMEX GROUP doo poseduje u svom vlasništvu.

 

 

SAMEX GROUP doo osnovan je 1990. godine u Beogradu, pod registarskim brojem 1-5349-00. 

U okviru SAMEX GROUP doo, u kome su stalno zaposleni pretežno diplomirani inženjeri građevine, arhitekture, jake i slabe struje kao i diplomirani inženjeri termotehinke posluje i SAMEX GRADNJA doo koja zapošljava kvalifikovanu radnu snagu:

 • 90 VKV Tesara
 • 55 VKV Armirača
 • 40 VKV Zidara
 • 17 VKV Instalatera vodovoda i kanalizacije
 • 25 NKVPomoćnih radnika
 • 4 VKV Keramičara
 • 14 Diplomiranih građevinska inženjera (400 i 410 IKS)
 • 15 Arhitektonskih tehnicara (sefovi gradilsita)

Dokumenta

© 2021 SAMEX GROUP | WEB SYSTEM BY EMARKET1NG.NET